Du som arbetsgivare! Grubblar du över ditt och medarbetares ansvar vid arbete på elfordon?

Branschstandarden - säker hantering av högvoltssystem i elfordon - definierar ett antal olika roller som medlemmarna i verkstadsteamet kan bli tilldelade. Standarden är det rekommenderade minimikravet för verkstäder i Sverige.

Bildkälla: Bilsweden, MRF och SFVF.

Elektrifieringen av våra bilar är en stor utmaning för verkstäderna. All personal som kommer i kontakt med ett elfordon måste utbildas för att i varje läge kunna hantera fordonet på ett för dem och fordonet säkert sätt. Bilbranschen har genom BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) tagit fram en branschstandard för säker hantering av högvoltssystem i elfordon.

I standarden fastslås vilka utbildningsnivåer olika personalkategorier behöver för att arbeta säkert. En lika viktig fråga är ansvaret; ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. För att ge chefer och ledare kunskap om vad ansvaret innebär har KGK Academy tagit fram en kort kurs som heter ”Högvoltsfordon chef och ledare”. Den ges på webben och går igenom arbetsgivarens ansvarsfrågor, delegeringar och de olika kompetensnivåerna. Deltagarna får också en kort genomgång av branschstandarden.

Kursen är framtagen av Örjan Borgström som har flerårig erfarenhet från elbranschen där han bland annat jobbat som utvecklingsansvarig vid Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.

Till vem riktar sig kursen?

Chefer och ledare i verkstadsbranschen.

Se alla kurser