Jobba godkänt med AC-service – bli certifierad kyltekniker

Våren är här vilket innebär fler jobb med kylanläggningar för verkstäderna. För att du ska få hantera AC-system krävs att du har utbildning och certifikat i minst kategori V.

2017 trädde nya lagkrav i kraft för att hantera AC-system i fordon. Anledningen är att du behöver hantera fluorerade växthusgaser som kan vara miljöförliga. Det innebär att du behöver ett personcertifikat. För att få ett AC-certifikat behöver du gå en utbildning och bli godkänd på ett examinationsprov.

Rätt och aktuellt certifikat

För att arbeta med AC i mobila anläggningar, det vill säga i fordon, med köldmediet HFC-134a krävs av en verkstad att

  1. minst en anställd har ett personcertifikat i minst kategori V
  2. företaget har ett motsvarande certifikat för arbeten inom kategori V.

Den anställda som har personcertifikat kan då enligt lagen ta sig an jobb på luftkonditioneringsutrustning i fordon där köldmediefyllningen är tre kilo eller mindre. Arbetet får även utföras av annan personal i verkstaden, förutsatt att den personen har utbildningsintyg och att den certifierade personen närvarar.

För andra typer av mobila system krävs certifikat i kategori II och om köldmediefyllningen är på tre kilo eller mer så krävs kategori I.

Ett certifikat är giltigt i fem år.

Så blir du certifierad

Du som vill bli certifierad kyltekniker behöver gå en utbildning och ta ett examinationsprov för AC-cert kategori V. Med det utbildningsintyget och godkänd examination kan du ansöka om certifikat hos ett ackrediterat certifieringsorgan, till exempel Incert. Det är bara företag som är ackrediterade av myndigheten Swedac som får utfärda certifikat.

Du som redan har ett certifikat men det har gått ut, eller går snart ut, behöver förnya ditt certifikat. Då kan du gå en kortare utbildning som avslutas med examination för att sedan ansöka om förnyat certifikat hos ett certifieringsorgan.

Företag ansöker också om certifikat hos ett ackrediterat certifieringsorgan. I ansökan fyller företaget i förteckning över

  • certifierad personal
  • godkänd utrustning
  • rutiner för hantering av fluorerade köldmedier.

Godkända och kalibrerade maskiner

Verkstaden behöver ha de maskiner som certifikatet kräver. De maskiner som behövs utöver själva AC-maskinen är:

  • läcksöknings- och tömningsutrustning
  • vacuummätare
  • våg
  • termometer.

Enligt lagen ska den här utrustningen hållas kontrollerad och kalibrerad, något som verkstaden ansvarar för själva.

Mer om AC och kyla

Våra utbildningar inom kylteknik och AC för fordon.

Se alla kurser