Nya utbildningar för AC-certifikat kategori I och II

Vi har utökat våra utbildningar som förbereder för AC- och kylcertifikat. Nu kan även du som vill certifiera dig i kategori I och II komma till oss för kurs och examination.

För att jobba godkänt med AC-service krävs olika certifikat. Vilket certifikat du behöver beror på vilken typ av arbeten du vill utföra. Totalt finns fem kategorier för personcertifikat för kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är en F-gas. Kategori V, som ger behörighet för ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon, har vi länge erbjudit populära utbildningar inom. Nu har vi utökat vårt kursutbud så att vi även kan erbjuda dig som vill erhålla utbildningar och examination i kategori I och II.

Läs även: Jobba godkänt med AC-service – bli certifierad kyltekniker

Kategori I – för dig som jobbar med stora anläggningar

Certifikat inom kategori I ger dig behörighet att genomföra ingrepp för alla fyllnadsmängder. Det är för dig som arbetar med kommersiella kylanläggningar och större anläggningar typ livsmedelstransporter, frysrum, kylrum, hotell och så vidare. Du som har certifikat kategori I får även genomföra jobb som ryms inom de andra kategorierna.

Kategori II – för dig som installerar luftvärme- och bergvärmepumpar

Certifikat inom kategori II ger dig behörighet att genomföra ingrepp med fyllnadsmängder som är mindre än 3 kilo. Det är för dig som arbetar med att installera luftvärmepumpar och vissa bergvärmepumpar.

Certifikat för första gången eller förnya befintligt?

Vi erbjuder utbildningar i AC/kyla både för dig som vill förnya ett befintligt certifikat eller om du vill ta ett helt nytt. Om du enbart behöver göra examination har vi alternativ för dig också.

Läs mer och boka

Certifiering AC och kyla

Se alla kurser