Ny webbplats och nya utbildningar – välkommen till KGK Academy

Ny webbplats lanserad och nya utbildningar på gång. Henrik Ivarsson, produktchef för KGK Academy, ser en tydlig trend av ökat behov av utbildningar i fordonsbranschen.

Medvetenhet om miljö, nya högteknologiska fordon och digitalisering är utmaningar som alla aktörer som jobbar med fordon står inför. KGK Academy har, som en del av KG Knutsson AB, i många år utbildat dem som vill utveckla sin kompetens och sin verksamhet.

Nu dessutom med en ny hemsida som gör det lätt att hitta och boka den utbildning man söker.

Stort behov av rätt utbildningar

Henrik Ivarsson, produktchef för KGK Academy, ser att det finns en stor efterfrågan på utbildningar och kompetensutveckling i branschen.

– Det är mycket ny teknik som verkstäderna förväntas kunna arbeta med i framtiden. Det handlar om el- och hybridbilar, ADAS, så kallade avancerade förarassistanssystem, och uppkopplade bilar som själv håller koll på service, felindikeringar och däckbyten.

De nya teknikerna kräver att både mekaniker och tekniker, såväl som annan verkstadspersonal som kommer i kontakt med kunder, behöver ha rätt utbildning. Henrik ser att verkstäderna mer och mer vill kunna ta sig an el- och hybridbilar och trycket på utbildningar i högvoltsteknik är högt. På sikt kräver det andra kompetenser än vad som traditionellt sett har behövts.

– Det kan lyfta branschen och höja statusen på yrket vilket också är viktigt.

Certifierande utbildning för högvoltstekniker

– Den generella högvoltsutbildningen som vi kört ett antal år nu är väldigt populär och nu utvecklar vi ämnet med ett nästa steg.

Den nya mer avancerade utbildningen kommer innebära ett certifikat för högvolttekniker så att man verkligen kan visa på att man behärskar tekniken på ett säkert och kvalitativt sätt.

De som kommer att behöva denna kompetens är bilverkstäder, däckverkstäder, glasfirmor och plåt & lackverkstäder.

Nya behov hos kunderna

I samband med att ny teknik utvecklas förändras också konsumenternas köpbeteende. Det är en utmaning för verkstadspersonal som jobbar med kundmottagande och försäljning. De behöver ha rätt kompetenser för att möta kundernas nya frågor.

– Vi har en rad utbildningar även för dem som jobbar med sälj, kundservice, juridik och ledarskap. Det finns också en tydlig tendens att kunder vill köra mer hållbart och etanolkonvertering satsar vi på stort. Än så länge med skräddarsydda utbildningar till Autoexpertens verkstäder, men framöver kan erbjudandet breddas.

Se alla kurser