Kyltekniker – kurs och examination för certifikat kategori I

Fem dagars utbildning för dig som vill bli certifierad kyltekniker kategori I. Vi går igenom både teori och praktik och avslutar kursen med examination.

Kursinnehåll

Under kursens fyra dagar går vi igenom:
•    Lagar och förordningar
•    Kylprocessen
•    Funktion och serviceutrustning
•    Diagram och tabeller
•    Tömning och fyllning av kylaggregat
•    Kontroll och justering av tryckbegränsningsutrustning
•    Metoder för läckagekontroll

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill göra examineringsprov för att ansöka om kylcertifikat katergori I hos Incert.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om kylteknik och med minst ett års erfarenhet från kyltekniska arbeten som installation och service av aggregat med fluorerade växthusgaser.

Hålltider för kursen

Dag 1: 8.30 – 17.00
Dag 2: 8.00 – 17.00
Dag 3: 8.00 – 17.00
Dag 4: 8.00 – 17.00
Dag 5: Examination 8.00 – 17.00

Pris

15 400 kronor per deltagare, exklusive moms.

Pris: 15 400 kr exkl. moms

Till anmälan