Godkänd bilverkstad

Godkänd Bilverkstad är en branschstandard för kvalitet i bilverkstäder. För att leva upp till standarden ska du som tekniker med specialkompetens gå lärarledda fulldagsutbildningar.

Standardens krav på utbildning

I avsnitt sex om personal i standarden Godkänd bilverkstad framgår att verkstaden ska ha en plan för att utbilda personalen minst en dag per person och år.

På KGK Academy förverkligar du det kravet. Vi har utbildat en mängd mekaniker och tekniker genom åren.

Boka en utbildning

Här är exempel på utbildningar för tekniker och mekaniker som ger den specialkompetens och intyg som du ska uppvisa för att följa kraven i standarden.

  • Fordonsel – grundkurs
  • Fordonsel – fördjupningskurs
  • Fordonsel – fördjupningskurs CAN och kommunikation
  • Motorteknik bensin och diesel– grundkurs
  • Motorteknik diesel – fördjupningskurs
  • Motorteknik bensin – fördjupning
  • Högvoltsteknik – hybrider, laddhybrider och elbilar

Boka kurs