Certifiering AC och kyla

Våra utbildningar inom AC och kyla riktar sig till dig som vill arbeta godkänt med kyl- och luftkonditioneringssystem. Vi går igenom både teori och praktik och avslutar med examination för certifikat.

Verkstäder som erbjuder service och reparationsarbeten på mobil kyla, det vill säga AC-anläggningar i fordon, måste ha minst en anställd som är certifierad kyltekniker. Den personen ska antingen själv utföra arbete som rör ingrepp i luftkonditioneringsutrustning, eller finnas på plats när icke-certifierad personal utför arbetet. Denna person behöver gå en utbildning och få ett särskilt intyg. Anledningen till certifieringen är EU och Sveriges bestämmelser om fluorerade växthusgaser.

Gå en kurs för AC-certifikat

Vi erbjuder den utbildning och examination som krävs för AC-certifiering. Ska du ta ett helt nytt certifikat omfattar kurs och examination fyra heldagar. För att förnya ett certifikat behöver du göra det teoretiska provet. Vi har också en utbildning för förnyat certifikat på två dagar för dig som vill uppdatera dig på gällande regler innan du gör provet.

Efter godkänd examination utfärdas personcertifikat av INCERT, som är ett ackrediterat certifieringsorgan.

Vi har kurser för personcertifikat

  • Kategori V – för ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon.

Vi har även en kurs för dig som vill erhålla personligt utbildningsintyg för kyla och tillfällen för dig som behöver göra en omexamination.

Boka kurs

Mer läsning

Jobba godkänt med AC-service – bli certifierad kyltekniker