Bränslevärmare från Webasto – grundkurs

I denna kurs går vi igenom hur en bränslevärmare fungerar och hur du monterar, felsöker och reparerar en värmare från Webasto.

Kursinnehåll

Kursen går in på djupet avseende de grundläggande kunskaper om värmarnas funktion och teknik samt vilka installationskrav som krävs för installationer i personbilar och lätta lastbilar.

Kursen omfattar samtliga vattenvärmare i Thermo Top-serien och vi berör även Air-Top-seriens luftvärmare. Vi går igenom hur en Thermo Plussats uppgraderar en tillsatsvärmare till parkeringsvärmare. Slutligen går vi igenom vår PC-diagnos såväl teoretiskt som praktiskt.

Kursens teoretiska del går igenom bland annat:
•    produkternas uppbyggnad
•    installationsteknik
•    funktion
•    felsökning

Kursens praktiska del innebär att deltagaren
•    genomför en felsökning
•    genomför kontroll och justering av värmarna
•    använder ThermoPlus-tekniken med PC-Diagnosverktyget.

Målgrupp

Kursen riktar sig framför allt till dig som vill börja med, eller nyligen har börjat, att montera Webastovärmare.

Kursmål

Kursen ger deltagaren de kunskaper som krävs för att utföra såväl en fackmässig installation som service och diagnostik av Webastovärmarna.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Till anmälan