Certifierad Högvoltstekniker steg 2 – Fackkunnig elfordon

Detta är vårat nästa steg i utbildningen på Elbilar och hybridbilar. Kursen är första hand för tekniker. Högvoltstekniker eller Fackkunning elfordon enligt den nya branschstandarden runt elfordon.

Kursinnehåll

En fördjupningsutbildning på tre dagar där vi lär ut hur man arbetar säkert genom att lära sig lagar, regler och gällande branschstandard.

Man lär sig hela systemet i ett högvoltsfordon.

Riskbedömning.
Hitta fordonsdata.
Säkra ett HV fordon Vi använder tre välkända modeller för det. Hybrid, plugginhybrid och Elbil.
Behörighet att arbeta i spänningsfria HV system efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov.

Kursmål

Efter genomförd och godkänd kurs blir du certifierad för ingrepp i spänningsfria system,
enligt alla regelverken.

Förkunskaper

Krav att man genomfört Grundläggande fordonsel, El elektronik fördjupning samt Högvoltsfordon steg 1.

Påbyggnad

Diagnostekniker
Högvoltsexpert (HVE)

Pris: 8 500 kr exkl. moms

Till anmälan