Fordonsel – fördjupningskurs CAN och kommunikation

Alla styrenheter i moderna fordon kommunicerar med varandra med CAN-buss. Fel i nätverk är utmanande att hitta och kan orsaka kostnader för onödiga komponentbyten. Den här kursen fokuserar på nätverk i bilar och ger dig ingående kunskap för att snabbare hitta de svåraste felen.

Kursinnehåll

Avancerad kurs som fokuserar på styrdon, CAN och LIN men även PWM och en del repetition från tidigare kurser. Det ingår en historisk, allmän del och genomgång av de olika multiplex-systemen som finns.

Vi arbetar med nätverk såväl teoretiskt som praktiskt på bil och gör mätningar med oscilloskop. Tanken är att vi snabbt skall kunna avgöra om signalerna är felaktiga och vad som orsakar fel.

Kursens innehåll täcker
•    signaler – analoga och digitala
•    funktion – CAN, LIN och optiska bussar
•    styrdon med processor, A/D-omvandlare och slutsteg
•    felkoder och deras uppbyggnad
•    felsökningsstrategi för nätverk
•    felsökning med oscilloskop och multimeter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som jobbar med fordon och vill ta dig an de svåraste fallen i elsystem.

Kursmål

Efter kursen har du breddade kunskaper i hur styrenheter fungerar och hur de utbyter data med andra styrdon i ett nätverk. Du har god förståelse för CAN- och LIN-teknik i moderna fordon och kan felsöka i dessa system. Efter avslutad kurs ska du kunna hitta fel och byta rätt komponent på kortast möjliga tid.

Förkunskaper

•    Du har genomfört elfordon – fördjupningskurs eller har motsvarande kunskap.
•    Det är en fördel om du använt oscilloskop tidigare.

Påbyggnad

Detta är det tredje och sista steget i KGK Academys kursstege kring el, elektronik och signaler. De andra kurserna är:

Steg 1: Fordonsel – grundkurs
Steg 2: Fordonsel – fördjupningskurs

Pris

4000 kronor per deltagare, exkl moms.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Till anmälan