Högvoltsfordon steg 1 – Instruerad tekniker elfordon

El- och hybridbilar blir allt vanligare. Att som tekniker hantera fordon som drivs av högvoltsteknik ställer krav både på dig och din verkstad. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i vad man får och inte får göra i hanteringen av hybrid- och elbilar. Motsvarar nivån Instruerad tekniker elfordon i den nya branschstandarden runt elektriska fordon.

Kursinnehåll

Detta är en grundkurs i högvoltsteknik där vi går igenom vad som gäller vid reparation och service av elfordon och hybridfordon. Vi tittar närmare på

  • – svensk branschpraxis
  • – vad det innebär att reparation och service ska ske enligt tillverkarens anvisningar
  • – gällande myndighetsföreskrifter som ska tillämpas vid arbete av elektroniska högvoltssystem
  • – vad som gäller för arbeten som inte berör högvoltskomponenter i framdrivningssystemen i elhybrid och elfordon och som får utföras av annan personal med kännedom om högvoltssystemen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som jobbar som fordonstekniker och vill arbeta med el- och hybridbilar.

Kursmål

Efter kursen har du grundläggande kännedom om högvoltssystem i el och hybridfordon och nödvändig kunskap för att göra vanligt förekommande reparationer på fordonet. Dock ej i högvoltssystemet.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Till anmälan